22 Οκτωβρίου, 2023

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ TSI : MAP - Σφάλµα πίεσης πολλαπλής εισαγωγής στο ρελαντί – Αντιµετώπιση προβληµάτων Αυξοµείωση στροφών στο ρελαντί; Ο κινητήρας δονείται κατά την επιτάχυνση; Κωδικός σφάλματος P0105, P0106, P0107, P0108 ή P0109 στη µνήµη κωδικών σφάλµατος; Αυτό σηµαίνει πρόβληµα µε την πίεση στην πολλαπλή εισαγωγής, αλλά η αιτία δεν εντοπίζεται πάντα στον αισθητήρα MAP (αισθητήρας πίεσης στην πολλαπλή εισαγωγή).

Εντοπισµός της αιτία σίγουρα πρέπει να γίνει από έμπειρο τεχνικό, και να διαθέτει το ανάλογο διαγνωστικό εργαλείο.

Πιθανά προβλήµατα

– Ασταθεια στο ρελαντί

– Απώλεια ισχύος

– Δονήσεις (Διαλείπουσα λειτουργία) κατά την επιτάχυνση

– Ανάβει η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας (Check)

– Διαγνωστικός κωδικός σφάλματος P0105 – P010


Πιθανές αιτίες βλάβης περιφερειακά του κινητήρα

– Διαρροές στις πολλαπλές εισαγωγής κατάντη (Μετά από τη βαλβίδα επιταχυντή (γκαζιού), π.χ. λόγω ελαττωµατικών παρεµβυσµάτων, εύκαµπτων σωλήνων κλπ.

– Ελαττωµατικές βαλβίδες εξαγωγής /σωλήνες εξαγωγής καυσαερίων του κινητήρα

– Διαρροή ενισχυτών φρένων

– Διαρροές στο σύστηµα κενού (π.χ. ενεργοποιητές που λειτουργούν µε κενό, ενισχυτές φρένων, σωληνώσεις κ.λπ)

– Ελαττωµατικές βαλβίδες EGR (µόνιµα ανοικτές)

– Ελαττωµατικοί ενεργοποιητές ρελαντί

– Η κατάσταση ρελαντί του κινητήρα δεν αναγνωρίζεται από τη µονάδα ελέγχου -ελαττωµατικός ροοστάτης (ποτενσιόµετρο) γκαζιού, διακόπτης γκαζιού

– Ελαττωµατικές ή βρόµικες βαλβίδες επιταχυντή γκαζιού

– Λανθασµένες ή ελαττωµατικές φύσιγγες φίλτρων αέρα

– Εναποθέσεις άνθρακα ή άλλα µπλοκαρίσµατα στην πολλαπλή εισαγωγής

– Εάν το πρόβληµα δεν εντοπιστεί περιφερειακά του κινητήρα, πρέπει να υποθέσουµε ότι υπάρχει µηχανικό πρόβληµα στον κινητήρα.


Πιθανές αιτίες βλάβης στους µηχανισµούς του κινητήρα

– Φθορά των ελατηρίων του εµβόλου ή βλάβη του εµβόλου (κόλληµα), τήξη και άλλες παρόµοιες βλάβες – ένα ακόµη σηµάδι αυτού, είναι η υψηλή εκποµπή αερίων διαφυγής στροφαλοθαλάµου κατά τη διάρκεια του ρελαντί µε ανοιχτό το καπάκι πλήρωσης λαδιού

– Διαρροή βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής

– Ανεπαρκές διάκενο βαλβίδων

– Φθαρµένες πρόσθετες έδρες βαλβίδων (ιδίως σε κινητήρες µε µετατροπή σε αέριο)

– Λανθασµένη λειτουργία των υδραυλικών εξαρτηµάτων ρύθµισης του διάκενου των βαλβίδων (υδραυλικά ωστήρια)

– Λανθασµένη ρύθµιση χρονισµού βαλβίδων ή υπερπήδηση δοντιού οδοντωτού ιµάντα

– Διαρροή φλάντζας κυλινδροκεφαλής

– Λανθασµένοι ή φθαρµένοι εκκεντροφόροι άξονες.


Έλεγχοι που πρέπει να διενεργηθούν

– Διάκενο βαλβίδων

– Έλεγχος χρονισµού βαλβίδων

– Έλεγχος συµπίεσης

– Έλεγχος συµπίεσης κυλίνδρου


Πηγή ms-motorservice.com

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Like us on facebook

instagram

MOTORSPORT NEWS

Facebook group

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

FOLLOW US ON TWITTER

About us

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ

Translate

TEXNIKA

ANABΑΘΜΙΣΕIΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Followers

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ

Fabia Monte carlo 1.5tsi 150ps

ΠΑΡΑΠΟΝΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2024

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Fabia Monte Carlo DSG 150ps 1.5tsi