01 Οκτωβρίου, 2017

Μέτρo Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Skoda μετά το dieselgate 


1. Τι είναι τo Μέτρo Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης της ŠKODA;
Με τo Μέτρo Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, η ŠKODA ενημερώνει τους πελάτες της ότι θα εξετάσει τυχόν παράπονα που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του τεχνικού μέτρου σε πετρελαιοκινητήρες του τύπου EA189 και σχετίζονται με ορισμένα εξαρτήματα του κινητήρα και του συστήματος επεξεργασίας καυσαερίων. Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ισχύει για μια περίοδο 24 μηνών από τη χρονική στιγμή κατά την οποία το όχημα υπεβλήθη στο τεχνικό μέτρο και μόνο για
οχήματα, των οποίων ο αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων είναι κάτω από 250.000 km κατά τη χρονική στιγμή της εφαρμογής του Μέτρου Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (όποιο επέλθει πρώτο).

Η ŠKODA πάντα διακήρυττε ότι η εφαρμογή του τεχνικού μέτρου δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου, τα στοιχεία εκπομπής CO2, την ισχύ του κινητήρα, τη ροπή, τις εκπομπές θορύβου ή τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και των εξαρτημάτων του. Όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την έγκριση τύπου του οχήματος θα συνεχίσουν να ισχύουν. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ρητά, ότι πληρούνται οι ρυθμιστικές απαιτήσεις. Η επιβεβαίωση ισχύει επίσης αναφορικά με τις απαιτήσεις για τη διάρκεια ζωής των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών ρύπων. Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης δεν επηρεάζει αυτή τη θέση.

Με το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, η ŠKODA εκπέμπει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι η αναβάθμιση δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής του οχήματος. Σκοπός του μέτρου αυτού είναι να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πελατών στο εφαρμοζόμενο τεχνικό μέτρο και να ενθαρρύνει περισσότερους πελάτες να προβούν στην αναβάθμιση των οχημάτων τους.

Οι πελάτες σύντομα θα μπορούν να λάβουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους και το εύρος του Μέτρου Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης από όλους τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους και τα Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία για την εκάστοτε μάρκα τους.
2. Ποιες μάρκες προσφέρουν το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και σε ποια μοντέλα αφορά;
Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αφορά σε όλα τα μοντέλα ŠKODA, Audi, Seat, Skoda και ŠKODA Επαγγελματικά Οχήματα με πετρελαιοκινητήρες τύπου EA189, στα οποία εφαρμόστηκε το τεχνικό μέτρο.
3. Σε ποιους αφορά το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης;
Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης θα προσφέρεται σε όλους τους πελάτες της ŠKODA, των οποίων τα οχήματα διαθέτουν πετρελαιοκινητήρα τύπου EA189 και τα οποία υποβάλλονται σε αναβάθμιση στο πλαίσιο του τεχνικού μέτρου Service 23R7, σε σχέση με το θέμα του Diesel. Αφορά μόνο σε οχήματα, των οποίων ο αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων είναι κάτω από 250.000 km κατά τη χρονική στιγμή της εφαρμογής του Μέτρου Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Για να είναι δικαιούχοι για αυτή την παροχή, οι πελάτες θα πρέπει να παρουσιάσουν αποδεικτικά ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι συνιστώμενες από τον κατασκευαστή εργασίες Service και συντήρησης (δηλ., αφορά σε οχήματα με πλήρες ιστορικό Service).

Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αφορά επίσης σε όλους τους πελάτες, στα υπαγόμενα οχήματα των οποίων έχει ήδη εφαρμοστεί το τεχνικό μέτρο, από την ημερομηνία κατά την οποία αυτό εφαρμόστηκε (υπό την προϋπόθεση, ότι πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις για το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης). Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης συνδέεται με τον αριθμό ταυτοποίησης του οχήματος και επεκτείνεται στον νέο ιδιοκτήτη του οχήματος, εάν το όχημα πωληθεί εντός της περιόδου των 24 μηνών που καλύπτεται από τα κριτήρια εφαρμογής.

Το Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ισχύει παγκοσμίως, με την εξαίρεση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Νοτίου Κορέας, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί.
4. Ποια εξαρτήματα καλύπτονται από το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης;
Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης καλύπτει συνολικά 11 εξαρτήματα εντός του συστήματος επανακυκλοφορίας καυσαερίων, του συστήματος ψεκασμού καυσίμου και του συστήματος μετεπεξεργασίας καυσαερίων: αισθητήρα λάμδα, αισθητήρα θερμοκρασίας, βαλβίδα μεταγωγής της επανακυκλοφορίας καυσαερίων, βαλβίδα επανακυκλοφορίας καυσαερίων, αισθητήρα διαφορικής πίεσης της επανακυκλοφορίας καυσαερίων, εγχυτήρα, αντλία υψηλής πίεσης, διανομέα (rail) καυσίμου, βαλβίδα ρύθμισης πίεσης, αισθητήρα πίεσης, αγωγούς υψηλής πίεσης.

Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης δεν επηρεάζει τη θέση της ŠKODA, ότι δηλ. τα τεχνικά μέτρα δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής του κινητήρα και των εξαρτημάτων του. Οι εποπτικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει, ότι τα τεχνικά μέτρα πληρούν όλες τις νομικές απαιτήσεις και ότι δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου, τα στοιχεία εκπομπής CO2, την ισχύ του κινητήρα, τη ροπή και τις εκπομπές θορύβου.
5. Ποιες προϋποθέσεις ισχύουν για το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης;
Εκτός από τις προπεριγραφείσες προϋποθέσεις:

1) Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

• μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή, να αξιολογηθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο από Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους,
• αφορά μόνο σε προβλήματα σχετικά με τα χρησιμοποιηθέντα υλικά και την εκτελεσθείσα εργασία στα ακόλουθα εξαρτήματα της επανακυκλοφορίας καυσαερίων, του συστήματος ψεκασμού καυσίμου και του συστήματος μετεπεξεργασίας καυσαερίων: αισθητήρα λάμδα, αισθητήρα θερμοκρασίας, βαλβίδα μεταγωγής της επανακυκλοφορίας καυσαερίων, βαλβίδα επανακυκλοφορίας καυσαερίων, αισθητήρα διαφορικής πίεσης της επανακυκλοφορίας καυσαερίων, εγχυτήρα, αντλία υψηλής πίεσης, διανομέα (rail) καυσίμου, βαλβίδα ρύθμισης πίεσης, αισθητήρα πίεσης, αγωγούς υψηλής πίεσης,
• δεν καλύπτει αυτοκίνητα εξυπηρέτησης, έξοδα, ζημιές, κ.λπ.

2) εφόσον

• το επηρεαζόμενο όχημα EA 189 έχει συμμετάσχει στο τεχνικό μέτρο Service 23R7
• το όχημα έχει συντηρηθεί ορθά σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων εργασιών Service, των ενημερώσεων και ανακλήσεων, όπως αυτές ζητούνται από την ŠKODA

3) και εφόσον  δεν συντρέχει καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

• περιπτώσεις φυσιολογικής φθοράς, δηλ., εμφάνισης αρνητικών επιπτώσεων στο όχημα από φθορά λόγω χρήσης,
• ο ιδιοκτήτης ή ένας μη εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service ή έμπορος δεν έχει επισκευάσει, συντηρήσει ή φροντίσει το όχημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές (π.χ., χρησιμοποιώντας μη-γνήσια ανταλλακτικά, κ.λπ.),
• δεν ακολουθήθηκαν οι οδηγίες λειτουργίας, χειρισμού και φροντίδας του οχήματος, όπως, π.χ., παρατίθενται στο βιβλίο οδηγιών,
• το όχημα υπέστη ζημιά από τρίτους ή από εξωτερικούς παράγοντες, όπως, ατύχημα, καταιγίδα / χαλάζι, πλημμύρα, κ.λπ., η οποία προκάλεσε το θέμα για το οποίο διατυπώνεται το παράπονο,
• τυχόν παράπονο σχετικά με το φίλτρο σωματιδίων, το οποίο οφείλεται σε φορτίο τέφρας,
• έχουν  τοποθετηθεί πρόσθετα εξαρτήματα στο όχημα ή το όχημα υποβλήθηκε σε μετατροπές με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, π.χ., μέσω βελτίωσης (tuning) (του chip),
• το όχημα χρησιμοποιήθηκε με μη ενδεδειγμένο τρόπο, π.χ., σε αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού ή σε περίπτωση υπερφόρτωσης,
• ο κάτοχος του οχήματος δεν ενημέρωσε σχετικά με κάποιο πρόβλημα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα,
• ο κάτοχος του οχήματος δεν παρείχε στην ŠKODA τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μέσα σε εύλογο χρονικό πλαίσιο.
6. Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ισχύει επίσης και στην περίπτωση που το όχημα μου έχει ήδη συμμετάσχει στο τεχνικό μέτρο;
Ναι. Ως ανωτέρω, το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης επεκτείνεται και στους πελάτες, στων οποίων τα επιλέξιμα οχήματα έχει ήδη εφαρμοστεί το τεχνικό μέτρο, από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόστηκε (στο βαθμό που πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις για το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης).

Εάν οποιοσδήποτε πελάτης έχει ήδη επιβαρυνθεί με έξοδα για σχετική εργασία που έχει πραγματοποιηθεί στο όχημα του και έχει τεκμηριώσει ότι αυτά τα έξοδα προέκυψαν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του τεχνικού μέτρου, τότε η [ΜΑΡΚΑ] είναι πρόθυμη να διερευνήσει για εσάς κατά πόσον τα εν λόγω κόστη θα καλυφθούν από τη [ΜΑΡΚΑ]. Οποιοδήποτε αίτημα για μια τέτοια κάλυψη κόστους θα πρέπει να υποβάλλεται, πριν την 1η Δεκεμβρίου 2017 προς εξουσιοδοτημένο συνεργάτη service εντός της ίδιας χώρας όπου πραγματοποιήθηκε η εργασία.


1 σχόλιο :

Like us on facebook

instagram

MOTORSPORT NEWS

Facebook group

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

FOLLOW US ON TWITTER

About us

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ

Translate

TEXNIKA

ANABΑΘΜΙΣΕIΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Followers

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ

Fabia Monte carlo 1.5tsi 150ps

ΠΑΡΑΠΟΝΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2024

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Fabia Monte Carlo DSG 150ps 1.5tsi