27 Φεβρουαρίου, 2013


ΒΕΛΤΙΩΣΗ: ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ?


Το Νο 1 βήμα στη βελτίωση του αυτοκινήτου είναι ο επαναπρογραμματισμός του εγκεφάλου.
H τεχνολογία που εφαρμόζουν τα σημερινά αυτοκίνητα εστιάζουν στο να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ιπποδύναμη, με αντίβαρο την όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση, τον καλύτερο οδηγικό έλεγχο και την καλύτερη δυνατή ασφάλεια. Όπως καταλαβαίνετε, όσο αυξάνεται η ιπποδύναμη ενός αυτοκινήτου,
αντιστρόφως ανάλογα χειροτερεύει στους υπόλοιπους τομείς, αν βέβαια η βελτίωση δεν είναι συνολική.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

Η Κεντρική Μονάδα Ελέγχου (ECU), μέσω προγράμματος, αναγνωρίζει, επεξεργάζεται, εξακριβώνει και τελικά ρυθμίζει όλες τις σημαντικές λειτουργίες του κινητήρα, καθώς παίρνει στοιχεία από τις στροφές του κινητήρα, τη θερμοκρασία και την πυκνότητα του αέρα, τη θερμοκρασία του κινητήρα και άλλες φυσικές μεταβλητές, ενώ λαμβάνει και πληροφορίες από τον αισθητήρα "λάμδα" (λ). Το πάντα ανήσυχο βελτιωτικό πνεύμα δε θα μπορούσε να μην ασχοληθεί και με τη συγκεκριμένη "συσκευή" του αυτοκινήτου και ιδιαίτερα μάλιστα από τη στιγμή, που μέσα από τον εγκέφαλο καθορίζεται η σωστή του λειτουργία και κατά συνέπεια η αξιοπιστία του.


Πόσα είδη προγραμματισμού υπάρχουν;

Αυτός καθ' αυτός ο προγραμματισμός του εγκεφάλου διεξάγεται με δύο τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, για να έχουμε τα οφέλη σε απόδοση και ροπή, ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει είτε με επαναπρογραμματισμό του εργοστασιακού εγκεφάλου (αλλάζοντας το τσιπ του εγκεφάλου με άλλο), είτε με εισαγωγή παράλληλου εγκεφάλου, που συνεργάζεται με τον εργοστασιακό.

Τι είναι ο προγραμματισμός εγκεφάλου; 

Ο προγραμματισμός του εγκεφάλου είναι η διαδικασία που γίνεται από το βελτιωτή, ώστε να αλλάξει όλες ή μερικές από τις συντεταγμένες που εκείνος επεξεργάζεται, έτσι ώστε να αποδώσει τα μέγιστα που μπορεί, με δεδομένες τις υπόλοιπες μετατροπές που έχουν γίνει. Για παράδειγμα, σε ένα αυτοκίνητο που εφοδιάζεται με βελτιωμένο φίλτρο και εξάτμιση, ο λόγος του αέρα και της βενζίνης αλλάζει, με αποτέλεσμα, σε υψηλές στροφές, το καύσιμο να μην επαρκεί για την καύση (φτωχό μίγμα), γεγονός που οδηγεί στην εμφάνιση της καταστροφικής προανάφλεξης. Με τον επαναπρογραμματισμό λοιπόν, αυτός ο λόγος (air-fuel ratio) εναρμονίζεται ώστε να δουλέψει σωστά με την ιδανική ανάφλεξη.

Τι κερδίζω με τον προγραμματισμό εγκεφάλου;

Ένας εγκέφαλος μπορεί να αυξήσει την ιπποδύναμη και τη ροπή του αυτοκινήτου. Σε υπερτροφοδοτούμενο μηχανικό σύνολο η αύξηση φτάνει στα 20%-30%, ενώ σε ατμοσφαιρικά αυτοκίνητα η αύξηση κυμαίνεται από 8%-12%. Εννοείται ότι αυτά τα ποσοστά μπορούν να είναι και κατά πολύ μεγαλύτερα, αν -εκτός από εγκέφαλο- το αυτοκίνητο εφοδιάζεται και με άλλες βελτιώσεις, αλλά και ανάλογα με το είδος του εγκεφάλου.

Επαναπρογραμματισμός ή Παράλληλος εγκέφαλος;

Για πολλά από τα νέα αυτοκίνητα, ο επαναπρογραμματισμός αποτελεί "πονοκέφαλο" για το βελτιωτή, ενώ δε λείπουν και περιπτώσεις όπου ο εργοστασιακός εγκέφαλος είναι τόσο "κλειστός" με ασφαλιστικές δικλείδες, που δεν επιτρέπει αλλαγές. Οι προστατευτικές δικλείδες της εργοστασιακής ECU, όπως ο έλεγχος καλής λειτουργίας των αισθητήρων, ο κόφτης βενζίνης, ο κόφτης πίεσης υπερπλήρωσης (αν είναι υπερτροφοδοτούμενο), ο κόφτης στροφών, καθώς και η σωστή λειτουργία της προειδοποιητικής λυχνίας check engine δεν τροποποιούνται. Έτσι, όταν ο εγκέφαλος διαγνώσει λάθη (κακή ποιότητα βενζίνης, υπερθέρμανση κινητήρα, διαρροή αέρα από κολλάρο κ.ο.κ), συνεχίζει να έχει τον πλήρη έλεγχο, ώστε να επέμβει και να λειτουργεί το αυτοκίνητο σε κατάσταση safe mode. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά με τους παράλληλους εγκεφάλους, οι οποίοι είτε παρακάμπτουν τον έλεγχο των λειτουργιών του κινητήρα, είτε αλλοιώνουν με ψευδή στοιχεία τον εγκέφαλο για την κατάσταση των αισθητήρων του. Φυσικά, υπάρχουν και πακέτα παράλληλου προγραμματισμού, που είναι κατάλληλα για πολλά αυτοκίνητα και είναι τόσο μελετημένα, που δεν εγκυμονούν κινδύνους, ενώ ο παράλληλος προγραμματισμός αποτελεί μονόδρομο, αν υπάρχουν πολλές βελτιώσεις στον κινητήρα σας (τούρμπο, εξάτμιση, μπεκ, εκκεντροφόροι, μπιέλες, πιστόνια κ.α.).

O ρόλος της ECU

Όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα ενσωματώνουν ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της διαχείρισης των κινητήρων τους (Electronic Engine Management Systems). Η κεντρική μονάδα του κινητήρα γνωστή και ως "ECU" από τα αρχικά (Engine Control Unit) είναι μια πλακέτα, η οποία εφαρμόζει έναν ή περισσότερους μικροϋπολογιστές, που είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση του ελέγχου του κινητήρα.

TIPS
• Με τη βελτίωση της ECU, η μέση κατανάλωση αυξάνεται -ανάλογα και με τον τρόπο οδήγησης- κατά 10% περίπου.
• Αν ο επαναπρογραμματισμός ή ο παράλληλος εγκέφαλος είναι σωστά μελετημένοι για συγκεκριμένο αυτοκίνητο, δε θα υπάρξει πρόβλημα αξιοπιστίας.
• Αν οι βελτιώσεις σας περιορίζονται στην τοποθέτηση ενός φίλτρου και μιας εξάτμισης, ο επαναπρογραμματισμός αποτελεί καλύτερη επιλογή. Από την άλλη, ένας καλός παράλληλος εγκέφαλος θα αυξήσει κατά πολύ περισσότερο την ιπποδύναμη και τη ροπή του αυτοκινήτου σας και αποτελεί μονόδρομο, αν σκοπός σας είναι τα "πολλά" άλογα.
• Προτιμήστε δοκιμασμένους και γνωστούς βελτιωτές, γιατί δεν είναι λίγοι εκείνοι που βγάζουν το εργοστασιακό τσιπ, το σβήνουν και περνούν τα δικά τους στοιχεία σε αυτό. Η σωστή μέθοδος τσιπαρίσματος είναι να έχουν έτοιμα τσιπάκια για να τοποθετήσουν στο αυτοκίνητό σας.
Με την εγγύηση τι γίνεται;
• Ως μηχανική παρέμβαση από τρίτο, η εγγύηση του κατασκευαστή χάνεται από μία τέτοια βελτίωση, αλλά, όπως είπαμε, καλύτερα αυτή να γίνει, όταν υπάρχουν και άλλα βελτιωμένα περιφερειακά μέρη.
To κόστος
Ανάλογα με το είδος του εργοστασιακού εγκεφάλου, ένας επαναπρογραμματισμός κοστίζει από 320 ευρώ και άνω, ενώ ένας παράλληλος εγκέφαλος έχει αρκετά μεγαλύτερο κόστος και καθορίζεται από το είδος, τη μάρκα και τις δυνατότητές του.
Ο παράλληλος εγκέφαλος - electronic ecu για της βενζίνες, ενεργεί ως εξής:

Aντιλαμβάνεται  τα σήματα από τους αισθητήρες του κινητήρα και αφού τα βελτιστοποιήσει, τα στέλνει στον εγκέφαλο, παρακολουθώντας την ήδη χαρτογραφημένη περιοχή του εγκεφάλου και την εξελίσσει. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία επέμβαση μέσα στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου, γιατί είναι ένας εξωτερικός τρόπος αναβάθμισης.
Οι αποδόσεις είναι 8-12% στα ατμοσφαιρικά, στα turbo έως 22% και στα πετρέλαια 25-30%.  Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της αναβάθμισης, είναι η ροπή που παίρνει το αυτοκίνητο, και δια της ροπής, ως γνωστό, μειώνεται και η κατανάλωση καυσίμων. Διότι, εκεί που το αυτοκίνητο πήγαινε με 2α ή 3η, πηγαίνει με 3η ή 4η αντίστοιχα.

Στα πετρέλαια:                                                                                                                                                                                                           Ο παράλληλος εγκέφαλος - electronic ecu για τα common rail, επιτυγχάνει αύξηση επίδοσης, μέσω μιας πολύ συγκεκριμένης τροποποίησης, των σημάτων του αισθητήρα της πίεσης της τρόμπας πετρελαίου, εξαρτώμενη από διάφορες παραμέτρους του εγκεφάλου του αυτοκινήτου.
 Ο παράλληλος εγκέφαλος - electronic ecu για τις μηχανές με ηλεκτρονική τρόμπα ψεκασμού, επιτυγχάνει την αύξηση της επίδοσης, απευθείας μέσω της έντονης αντίδρασης της τρόμπας ψεκασμού, σε συνάρτηση με τις original παραμέτρους του εγκεφάλου του αυτοκινήτου.
 Και στις δύο περιπτώσεις, ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου, επαναμετρά την ποσότητα του απαιτούμενου ψεκασμού και άλλων παραμέτρων και μετά ρυθμίζει με τον απόλυτα καλύτερο τρόπο, τις original αποθηκευμένες παραμέτρους, που βρίσκονται στην ήδη χαρτογραφημένη περιοχή του εγκεφάλου, να λειτουργούν με βάση τις νέες καμπύλες της νέας αυξημένης απόδοσης. Πράγμα που σημαίνει και ασφαλές tuning για την μηχανή του οχήματος.
Σας επισημαίνουμε ότι: Το κόστος του chiptuning είναι ανταποδοτικό, από την οικονομία στα καύσιμα (εάν οδηγείτε με τις ταχύτητες που συνηθίζατε).


2 σχόλια :

  1. Toyota corolla ke30 του 77'
    Παίρνει κάποια αναβάθμιση το συγκεκριμένο μοντέλο?
    Ευχαριστώ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Υπαρχει περίπτωση να πάει κατο στραβα και στο μελλον να μου παρουσιασει καποιο αλλο πρόβλημα ή η καταναλωση τελικά να αυξηθεί??

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Like us on facebook

instagram

MOTORSPORT NEWS

Facebook group

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

FOLLOW US ON TWITTER

About us

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ

Translate

TEXNIKA

ANABΑΘΜΙΣΕIΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Followers

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ

Fabia Monte carlo 1.5tsi 150ps

ΠΑΡΑΠΟΝΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2024

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Fabia Monte Carlo DSG 150ps 1.5tsi